پاورپوینت متابولیسم اسیدهای آمینه

پاورپوینت متابولیسم اسیدهای آمینه

پاورپوینت متابولیسم اسیدهای آمینه

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش: 68 اسلاید

قابل ویرایش: 17 اسلاید انگلیسی

 

قسمتی از اسلایدها:

•در بزاق آنزیمی که  بتواند به هیدرولیز پروتئین ها کمک کند وجود ندارد لذا هضم پروتئین ها در معده وبا کمک آنزیم پیسین شروع میشود.شکل غیر فعال این آنزیم پیسینوژن نامیده میشود که توسط سلولهای مخاطی معده ترشح میشود. پیسینوژن در محیط معده و در حضور اسید کلریدریک که خود توسط سلولهای جداری معده ترشح می